Supervizija

Supervizije fokusirane na osećanjima

Za psihologe i psihoterapeute

Supervizije fokusirane na osećanjima

Za psihologe i psihoterapeute

Razlike i prednosti

Polimodalna supervizija fokusirana na osećanjima za psihologe i psihoterapeute, kao i studente psihologije različitih modaliteta

Pružaju priliku da:

– dobijete ideje za dalji rad sa klijentom

– dobijete uvid u svoja skrivena osećanja prema klijentu

– oslooslobodite emocionalni stres povezan sa klijentskim slučajem

– sagledate panoramski komunikaciju između Vas i klijenta

– sagledate terapiju očima klijenta i razumete njegova osećanja

– generalno bolje razumete i poboljšate svoj stil rada uopšte

– ojačate profesionalno samopouzdanje

– unapredite svoje profesionalne kompetencije

RAZVIJETE EMPATIJU I MENTALIZACIJU
– DOŽIVITE LIČNI TERAPEUTSKI EFEKAT 

Supervizije na Akademiji su dobro izbalansirane u smislu kombinacije strukturisanog rada i mogućnosti za kreativno izražavanje ideja i iskustava.

Upotreba tehnologije fokusiranja na osećanja pruža ne samo mogućnost dubljeg razumevanja slučaja, već i izražen terapeutski efekat za sve članove supervizijske grupe.

Supervijziu vodi

JURIJ TOR

Psihoterapeut, psiholog, doktorand filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Osnivač i predavač Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP)

Uslovi

Supervizija se održava onlajn u Zoom-u.
Trajanje 1,5 sata.
Сena je €15 (1700 din).

Za one koji planiraju da postanu sertifikovani integralni psihodinamski terapeuti vodi se evidencija o satima učešća u superviziji.

Propisi

Pravila rada

1. Stručno lice izlaže slučaj čuvajući potpunu anonimnost klijenta, posebno bez navođenja imena i drugih podataka lične i profesionalne prirode koji omogućavaju identifikaciju klijenta.

2. Svi članovi grupe poštuju režim privatnosti, a posebno se obavezuju da neće razgovarati o onome što se dogodilo u grupi van nje i da neće odavati lične podatke o klijentu, stručnom licu čiji se slučaj razmatrao i članovima grupe.

3. Ne postoji audio ili video snimak supervizije.

4. U prostoriji gde se nalazi član supervizione grupe ne bi trebalo da budu prisutna druga lica.

Radno vreme

Pon-Pet  10.00-20.00
Subota 10.00-17.00
Nedeljaneradni dan

Bilten

Autorski materijali o najrelevantnijim temama za psihologe

WhatsApp

(kliknite na broj da otvorite ćaskanje)

Povratna informacija

+7 909 660 69 02  |  mail@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju

Ugovor o javnoj ponudi  |  Pravila o privatnosti